De bestellingen voor Kerstavond en Oudejaaravond zijn afgesloten